เรื่อง นิยาย สตอรี่ การเขียนเรื่องสั้น

เนื้อเรื่อง ตอน ล่าสุด เรื่อง นิยาย นิยายมาใหม่


หลักการเขียนเรื่องสั้น

           ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นจากปราชญ์ภาษาไทย ที่รวบรวมอยู่ในงานเขียนเรื่อง วรรณกรรมปัจจุบัน ของ
 รศ.ไพรถ เลิศพิริยกมล รวมเป็นคำตอบดังนี้

           เรื่องสั้นเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจากอิทธิพลของงานเขียนทางประเทศตะวันตก คือ Short Story เขียนขึ้นจากจินตนาการซึ่งมีความสมจริง มีขนาดสั้น ใช้ตัวละครน้อย ดำเนินเรื่องรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายเดียว ที่เรียกว่าเรื่องสั้นก็เพราะกำหนดความยาวของเรื่องเอาไว้ คือระหว่าง 2,000-12,000 คำ อาจสั้นกว่าหรือยาวกว่านั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสั้น เช่น บางเรื่องอาจยาว 1 หน้ากระดาษฟูสแก๊ป เรียกเรื่องสั้นขนาดสั้น ถ้าเรื่องยาวมากถึงขนาด 4 ตอนจบ เรียกเรื่องสั้นขนาดยาว

           เกี่ยวกับการเขียน ประภัสสร เสวิกุล อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่ง ประเทศไทย แนะนำว่า การจะเป็นนักเขียนเรื่องสั้น หรือ นวนิยาย สิ่งที่ควรจะต้องมีคือ จินตนาการ ศิลปะการประพันธ์ ประสบการณ์ และ วิชาการตามสมควร เรื่องที่เขียนจึงจะออกมาชวนอ่านและมีสาระ หรือมีน้ำหนัก จินตนา การที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง เหมือนกับการที่ต้อง การจะปลูกดอกไม้สักชนิดหนึ่ง ก็ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนั้นอยู่บ้างพอสมควร ดินที่จะใช้ปลูกควรจะเป็นดินแบบไหน ลักษณะดอกและใบเป็นอย่างไร ถ้ารู้จักและมีประสบการณ์มาแล้วย่อมพูดถึงหรือบรรยาย ถึงได้อย่างถูกต้อง ทำให้อ่านแล้วเห็นภาพตามที่เขียนออกไปได้

           ส่วนการที่จะเขียนเรื่องสั้นหรือนิยายเรื่องหนึ่งเรื่องใด เริ่มแรกต้องมีประเด็นที่ทำให้เกิดความสนใจพิเศษ บางครั้งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็ก ๆ น้อยๆ จะอย่างไรก็ตาม ถ้ารักจะเป็นนักเขียนขอแนะนำว่าต้องลงมือเขียน และเขียนจนกว่าจะค้นพบแนวการเขียนที่ถนัด

ตามหลักวิชาการ องค์ประกอบของเรื่องสั้นมี

1.แนวคิดหรือแกนนำของเรื่อง ต้องเป็นแนวคิดสำคัญที่มีลักษณะเด่น คมคาย มีเพียงแนวคิดเดียว

2.โครงเรื่อง ต้องมีลักษณะกะทัดรัด ไม่ยืดยาว ดำเนินเรื่องฉับไว ลักษณะของโครงเรื่องขึ้นอยู่กับชนิดของเรื่อง แต่เรื่องสั้นที่สร้างความประทับใจผู้อ่านมักเป็นเรื ่องสั้นชนิดผูกเรื่องโดยหักมุมจบให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง

3.ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว ต้องมีลักษณะสมจริง สะท้อนชีวิตหรือเป็นตัวแทนของบุคคลจริงๆ

4.ฉาก ต้องสมจริง ให้ภาพจินตนาการชัดเจน น่าสนใจ

5.ถ้อยคำหรือบทสนทนา สมจริง ใช้ภาษาประณีต คมคาย ชวนติดตาม

ทั้งนี้ การจะเป็นเรื่องสั้นต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ

1.การเปิดเรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องสั้นที่สำคัญ ถ้าเปิดเรื่องไม่ดี ไม่น่าสนใจ ก็ไม่มีคนอ่าน การเปิดเรื่องทำได้หลายวิธี เช่น พรรณนา ใช้บทสนทนา หรือสร้างนาฏการ สร้างเหตุการณ์ให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็ว

2.การดำเนินเรื่อง เป็นวิธีการเขียนเรื่องติดต่อกันเป็นเรื่องราวชวนติด ตามตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สร้างความขัดแย้งและเล่าเรื่อง

3.การปิดเรื่อง อาจจบอย่างมีความสุข หรือโศกเศร้า หรือจบโดยให้คิดเอง

สรุปคุณสมบัติของเรื่องสั้น คือ 
1.ตัวละครที่น่าสนใจ 2.เหตุการณ์ที่น่าสนใจ 3.การเปิดเรื่องที่เร้าใจ 4.จุดสุดยอด (climax) 5.การปิดเรื่องที่สมบูรณ์
 6.การใช้ภาษาเหมาะสม 

ด้าน ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ สรุปถึงการเขียนเรื่องสั้นว่า ‘พึ่งประสบ การณ์ อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เฟ้นภาษา หาเชื้อเพลิงและสำเริงอารมณ์‘

โดย
 nachart@yahoo.com

เทคนิค 3 ประการในการเขียนเรื่องสั้น
           ประการแรก  การเขียนเรื่องสั้นต้องมีแนวความคิดหลักของเรื่องหรือที่เรียกว่า Theme นั่นเองค่ะ  แต่หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าต้องมี Theme เท่านั้นถึงจะเขียนได้หรือเปล่า คำตอบคือไม่จำเป็นค่ะแต่การเขียนเรื่องสั้นบางครั้งการที่เราไม่รู้ว่าแนวความคิดหลักของเรื่องคืออะไรอาจจะทำให้เรื่องที่เราเขียนขาดทิศทางในการดำเนินเรื่อง  ทำให้เรื่องที่เขียนออกมาทำให้ผู้อ่านสับสน  ไม่รู้ว่าผู้เขียนโฟกัสตรงจุดไหน  และต้องการบอกอะไร
          
         ประการที่สอง  คือ  การวางพล็อตเรื่องค่ะ  เราควรวางพล็อตว่าเรามี Theme  แบบนี้เราจะดำเนินเรื่องแบบไหน  การวางพล็อตควรวางพล็อตแบบคร่าว ๆ   เช่น  เปิดเรื่องอย่างไร  ตัวละครเป็นใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  ผลเป็นอย่างไร  และปิดเรื่องอย่างไร  การวางพล็อตเรื่องถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด  เหตุเพราะว่าเรื่องที่อ่านจะออกมาสนุก  น่าสนใจ  ซาบซึ้ง  ก็เพราะพล็อตเรื่องที่ดี  เพราะฉะนั้นเมื่อได้ Theme  มาแล้วนักเขียนควรที่จะวางพล็อตจาก Theme นั้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
      
        ประการสุดท้าย  การเขียนเรื่องสั้นยากกว่าการเขียนเรื่องยาวตรงที่ผู้เขียนต้องใส่ความสมจริงลงในหน้ากระดาษที่จำกัด  ต้องให้ผู้อ่านรู้สึกว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นมีตัวตนจริง ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติ  นอกจากจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงแล้ว  สิ่งที่ลืมไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือ  การใส่เหตุและผลให้กับตัวเรื่อง  ตัวอย่างเช่น  ตัวเอกเมื่อยังเยาว์ถูกพ่อกระทำทารุณ  โตขึ้นมาจึงเป็นคนชอบใช้กำลัง  เป็นต้น  การใส่เหตุผลของการกระทำนั้น ๆ ทำให้ผู้อ่านคล้อยตามสิ่งที่เราเขียน  หรือบางครั้งผู้เขียนอาจจะใช้เทคนิคเปิดเรื่องด้วยการกระทำนั้นก่อนแล้วเฉลยในตอนท้ายเรื่องก็ได้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงทำแบบนั้น  ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านติดตามได้อย่างดี
      โดย TooTked มนุษย์ - ภาษาไทย มช ปี ๒

แนะนำการเขียน


1. บทเจรจา หรือพูดของตัวละคร (Dialogue) การเขียนให้เป็นคำพูดของคนเป็นของยากเพราะข้อแรกต้องเขียนให้เป็นภาษามนุษย์พูดกัน ข้อสองต้องให้เหมาะกับบทบาทและเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวละคร 

บทเจรจานี้ต้องให้เป็นประโยชน์แก่การดำเนินเรื่อง คำพูดของคนย่อมมีเสียงสูงๆต่ำๆ สำเนียงโกรธ สำเนียงดีใจ แต่เราแสดงให้รู้ด้วยตัวหนังสือย่อมเป็นของยากที่จะให้เหมือนได้ เพราะตัวหนังสือไม่มีสำเนียง เราจึงต้องให้รู้ด้วยเครื่องหมาย ? หรือ ! ในประโยคเป็นคำถาม หรืออุทาน เช่น คำถาม คำพูด คำตอบ เราจะใช้ว่า เขาถามว่า หล่อนตอบว่า หล่อนพูดว่า จะทำให้สำนวนกระด้างเกินไป เราต้องดูเหตุการณ์ และยักย้ายใช้ให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ก. โกรธ เราควรใช้คำว่า เขาคำรามเสียงอย่างน่ากลัว “……”

ข. โกรธ เราควรใช้คำว่า เขาตะเบ็งเสียงว่า “……”

ค. โกรธ เราควรใช้คำว่า หล่อนตะหวาดเสียงลั่น “……”

ง. โกรธ เราควรใช้คำว่า หล่อนสะบัดหางเสียงอย่างมะนาวไม่มีน้ำว่า “……”

ทั้งนี้แล้วแต่พฤติการณ์ เช่น กระซิบ พึมพำ สารภาพ สะบัด ฯลฯ แล้วแต่จะคัดเลือกให้เหมาะสมกับเรื่อง

2. ต้องมีความหนักแน่น (Compresion)

ข้อนี้นับว่าเป็นลักษณะสำคัญของเรื่องสั้นมีเนื้อความน้อย มีเนื้อที่จำกัด ฉะนั้นต้องพยายามเลือกเฟ้นความและคำที่จำเป็นจริงๆ ยิ่งใช้คำสั้นๆน้อย แต่ให้ได้ความมากยิ่งดี อย่าใช้คำฟุ่มเฟือย ซึ่งไม่จำเป็นแก่ท้องเรื่องเป็นอันขาด พูดให้ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย เรื่องสั้นจะเด่นและนับว่าดีเลิศเพราะประกอบด้วยลักษณะความแน่นนี้เอง

3. ต้องทำตัวของตัวเราให้ชัดเจน ไม่ว่าเราจะเขียนเรื่องสั้น นวนิยายหรือบทความใดๆก็ตาม จงหัดทำตัวของเราให้ชัดเจนเสียก่อน หมายความว่าก่อนจะเขียนอะไรลงไป ขอให้หลับตาดูภาพที่จะเขียนจากจินตนาการของเราให้แจ่มชัด ถ้าเรานึกถึงคน จะต้องเห็นหน้าตาว่า ผมสั้นหรือยาว หงอก ดำ แดง แก้มตอบ อิ่ม มีไฝ ลักยิ้ม คางแหลม กลม ฟันเรียบ เขยิบ จมูกโด่ง แฟบ ริมฝีปาก หนา บาง เผยอ สนิท อย่างระเอียดพอสมควร เมื่อหลับตาเห็นภาพชัดเจนแล้ว จึงเขียนบรรยายตามที่เห็น จึงจะทำให้คนอ่านคนฟังเห็นตามไปด้วย

วิธีที่ทำให้สิ่งที่เราพรรณนาถึงชัดเจน คือพูดในเชิงเปรียบเทียบโดยยกเอาลักษณะขัดแย้งกันมาคู่กัน

4. การให้ชื่อตัวละครและชื่อเรื่อง การตั้งชื่อตัวละครควรพยายามตั้งให้ใกล้กับชื่อคนจริงๆ อย่าดันตั้งชื่อให้โลดโผน จนผู้อ่านรู้สึกว่าคนอะไรชื่ออย่างนี้ ส่วนเรื่องชวนขบขัน ตลก จะตั้งชื่อแผลงๆ หน่อยก็ได้ เพราะชื่อเรื่องชนิดนี้มีจุด ไคลแมก อยู่ที่ความขบขัน ตลกโปกฮา 

ชื่อเรื่องผู้ประพันธ์ควรพยายามตั้งชื่อเรื่องให้ผู้อ่านเกิดความอยากอ่านโดยใช้คำ เพียง 2-3 คำ แต่ให้น่าทึ่ง น่าคิดให้เป็นเงาฉายของตัวเรื่องที่ผู้อ่านจะได้อ่านต่อไป การตั้งชื่อเรื่องนี้ บางคนเขียนจบแล้วค่อยตั้งชื่อเรื่องภายหลัง บางคนตั้งชื่อก่อน บางคนตั้งชื่อเรื่องให้เร้าใจผู้อ่านโดยให้มีการประกวดตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อเรื่อง

1. ใช้ชื่อตัวละครสำคัญในเรื่อง 

2. ตั้งโดยขมวดปมของเรื่อง เช่น เรื่อง ผู้บริสุทธิ์ ผู้รับบาป ตายผิดตัว 

3. ตั้งแสดงคติและความเห็น เช่น กฎแห่งกรรม กงกรรมกงเกวียน อ้อมอกแม่ ฝนสั่งฟ้า ม่านพรหมทัณฑ์ ธรรมะในหมู่โจร 

การตั้งชื่อเรื่องควรระวังอย่าให้ ห้วนๆเก้อๆ ฟังแล้วไม่เร้าใจผู้อ่าน ไม่เกิด ความกระตือรือร้นอยากอ่าน เช่น แววดาวทำดีแล้ว ดวงชะตาเขาไม่ดี

มีข่าวจากหล่อน หรือ ลูกของใครในห้องเรียน เป็นต้น

5. การทำบท คือการบรรยายให้ตัวละครแสดงบทบาทเช่นเดียวกับการแสดงละคร ถ้าพูดถึงพระเอกหรือนางเอกรักกันดังนี้ก็ไม่มีบทบาทอะไรที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกเป็น
จริงเป็นจัง ฉะนั้นต้องพรรณนาถึงกิริยาท่าทาง อาการรำพึงรำพันทำให้ผู้อ่านรับความรู้สึกในรสรัก เช่น ชายหนุ่มกระซิบกระซาบหลุดออกมาว่า “ผะ...ผะ...ผม เอ้อ!...” “อะไรคะ!” หญิงสาวสวนขึ้น “รัก!รัก!” เพียงเท่านั้นหล่อนยิ้มด้วยใบหน้าแดง
ระเรื่อจนเห็นได้ชัด ฯลฯ เป็นต้น 

โดย..(ลืม)

 

 

http://sakaeofm89.com/forum/index.php?topic=966.0

 

 

~{น้ำเน่า}~
นามปากกา ~{น้ำเน่า}~
ชื่อ ~{น้ำเน่า}~
ลายเซ็น ..ไม่มีใครที่จะหยุดคิด...หยุดฝันได้ แต่เราเลือกได้... ว่าเราจะจริงจังกับชีวิต ที่เราฝันมากแค่ไหน...
ลำดับชื่อตอนupdateอ่านคอมเม้นต์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ชอบเรื่องนี้มอบ Cool ให้เลย

ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เว็บเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบ ต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@NiYay.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 NIYAY.COM